Qarasubazar
Qarasubazar
Üsküt
Eski Kermen / Bağçasaray
Kefe
Canköy
Aqmescit
Tuvaq / Küçük Özen
Yalta
Aqyar
Aluşta
Eski Qırım
Keriç
Sudaq
Алім
01 Qarasubazar
Alim
Якщо ти підеш
02 Qarasubazar
Gider İseñ
Туга знов здолала мене
03 Üsküt
Kene Aldı G̃am Beni
Гірські дороги
04 Eski Kermen / Bağçasaray
Dağlarnıñ Yolları
Гвоздика
05 Kefe
Qaranfil
Ногайські куплети
06 Canköy
Noğay Beyitleri
З гори Арафат
07 Aqmescit
Arafat Dağından
Два джерела
08 Tuvaq / Küçük Özen
Eki Çeşme
Звільни мене від мук
09 Yalta
Meni Ğamdan Azat Eyle
Моя красуне
10 Aqyar
Yosmam
І любиш, і не любиш
11 Aluşta
Hem Seversiñ, Hem Sevmezsiñ
Коли прийде весна
12 Eski Qırım
Bahar Kelse
Керченський шлях
13 Keriç
Çalbaş Bora
З вікна
14 Sudaq
Pencereden